Pages

LATIHAN KATA HUBUNG

0 ulasan

Kata Hubung Jawab soalan berdasarkan jawapan yang diberi.
 
Top of Form

1
Setelah beberapa buah teksi yang ditahan tidak berhenti, ............................ dia mengambil keputusan untuk berjalan kaki sahaja ke bandar.
A

dan
B

lantas
C

manakala
D

bagaimanapun

2
Roslan sangat aktif dalam persatuan belia di kampungnya. ........................... , dia telah dilantik menjadi pengerusi persatuan itu.
A

Di samping itu
B

Namun begitu
C

Kalau begitu
D

Oleh kerana itu

3
Haji Midon bukan sahaja pemurah .................... baik hati.
A

dan
B

tetapi
C

manakala
D

malahan

4
Pameran pertanian itu akan dilanjutkan tempohnya ............................. mendapat sambutan yang menggalakkan daripada penduduk tempatan.
A

jika
B

hingga
C

ketika
D

sementara

5
Mora masih belum pulang ...................... hari sudah lewat senja.
A

walau bagaimanapun
B

meskipun
C

setelah pun
D

jikalaupun

6
Sesuatu kejayaan itu tidak akan datang sendiri. ................ kita mestilah berusaha bersungguh-sungguh.
A

Demikian
B

Oleh itu
C

Sungguh
D

Daripada

7
Kawasan hutan ini sangat merbahaya, ............ kamu hendak pergi juga kenalah berhati-hati.
A

bila
B

sungguhlah
C

kerana
D

jikalau

8
Perkhidmatan pergigian telah lama wujud di sekolah. ................ ada segelintir ibu bapa tidak membenarkan anak-anak mereka diberi rawatan.
A

Jadi
B

Oleh itu
C

Dengan demikian
D

Walau bagaimanapun

9
Penggunaan komputer dalam kemajuan teknologi amat penting. .....................murid-murid digalakkan mempelajari cara menggunakannya.
A

Lagi pun
B

Di samping itu
C

Oleh sebab itu
D

Lebih-lebih lagi

10
Fail-fail pendaftaran murid semuanya telah diserahkan ................ Cikgu Ahmad Kamil semalam.
A

ke
B

kepada
C

kerana
D

untuk

11
Semua guru sentiasa mengharapkan .....................murid-muridnya berjaya di dalam pelajaran.
A

sentiasa
B

agar
C

kerana
D

doa

12
Sampai .............. awak hendak jadi ............. ?
A

bilakah, begitu
B

hatikah, begini
C

bilakah, begini
D

begini, begitukah

13
Bukan ................... caranya membuat buku skrap yang baik dan menarik.
A

itu
B

begitu
C

ini
D

begini

14
Beritahu saya ............... kah yang telah mengugut kamu ?
A

apa
B

bagaimana
C

siapa
D

bila

15
Buatlah sesuatu kerja itu dengan berhati-hati ...................... hasilnya memuaskan.
A

kerana
B

dan
C

supaya
D

setelah